Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana

 1. Atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
 2. Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.
  • Kad akumulatora pozitīvais un negatīvais spailes ir vērstas pareizi, pārvietojiet oranžo akumulatora fiksatoru ( 1 ) un pilnībā ievietojiet akumulatoru ( 2 ).
  • Bīdiet atmiņas karti, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā ( 3 ).
  • Uzmanieties, lai akumulatoru vai atmiņas karti neievietojiet otrādi vai atpakaļ, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.
  • Ja atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir bloķēts, jūs nevarat uzņemt, izdzēst attēlus vai formatēt atmiņas karti.
 3. Aizveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.

Atmiņas kartes formatēšana

Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot atmiņas karti, kas ir izmantota citā ierīcē, noteikti formatējiet to ar šo kameru.

 • Ņemiet vērā, ka atmiņas kartes formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un citus atmiņas kartē esošos datus.
  Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti nokopējiet visus attēlus, kurus vēlaties paturēt.
 • Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet pogu un atlasiet iestatīšanas izvēlni [ Formatēt karti ].

Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana
Atmiņas kartes, kuras var izmantot

Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana

Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai ir izslēgts ieslēgšanas indikators un ekrāns, un pēc tam atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.

Atmiņas kartes, kuras var izmantot

Kamera atbalsta SD , SDHC un SDXC atmiņas kartes.