Akumulatora uzlāde

 1. Izmantojiet USB kabeli (iekļauts), lai pievienotu uzlādes maiņstrāvas adapteri kamerai ar ievietotu akumulatoru.
 2. Ievietojiet uzlādes maiņstrāvas adaptera kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
  • Atkarībā no iegādes valsts vai reģiona ir pievienots spraudņa adapteris. Spraudņa adaptera forma atšķiras atkarībā no iegādes valsts vai reģiona.
  • Kad sākas uzlāde, mirgo ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators). Pilnībā izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 3 stundas.
  • Kad uzlāde ir pabeigta, ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) nodziest.
  • Akumulatoru nevar uzlādēt, ja strāvas ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) ātri mirgo, iespējams, kāda no tālāk aprakstītajiem iemesliem.
   • Apkārtējā temperatūra nav piemērota uzlādei.
   • USB kabelis vai uzlādes maiņstrāvas adapteris nav pareizi pievienots.
   • Akumulators ir bojāts.
 3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri no elektrības kontaktligzdas un atvienojiet USB kabeli.

Piezīmes par USB kabeli

 • Neizmantojiet citu USB kabeli, izņemot UC-E21 . Izmantojot citu USB kabeli, nevis UC-E21 , var rasties pārkaršana, aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
 • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu un neievietojiet un neizņemiet kontaktdakšas slīpi.

Piezīmes par akumulatora uzlādi

 • Nekādā gadījumā neizmantojiet cita ražotāja vai modeļa maiņstrāvas adapteri, izņemot EH-73P/EH-73PCH uzlādes maiņstrāvas adapteri, un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB maiņstrāvas adapteri vai mobilā tālruņa akumulatora lādētāju. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt kameras pārkaršanu vai bojājumus.
 • Ja kamera tiek ieslēgta akumulatora uzlādes laikā, uzlāde tiek pārtraukta.