Attēlu atskaņošana

 1. Nospiediet (atskaņošanas) pogu, lai pārietu pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.
  • Ja nospiežat un turat nospiestu pogu, kamēr kamera ir izslēgta, kamera tiek ieslēgta atskaņošanas režīmā.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu attēlojamo attēlu.
  • Izmantojiet kursortaustiņu lai parādītu iepriekšējo attēlu, vai lai parādītu nākamo attēlu.
  • Nospiediet un turiet lai ātri ritinātu attēlus.
  • Attēlus var atlasīt arī, pagriežot kursortaustiņu.
  • Nospiediet (displejs) pogu, lai katru reizi pārslēgtu ekrānā redzamo informāciju.
  • Lai atskaņotu ierakstītu filmu, nospiediet pogu.
  • Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet pogu vai aizvara atbrīvošanas pogu.
  • Pārvietojiet tālummaiņas vadību virzienā uz ( ) pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, lai tuvinātu attēlu.
   Atskaņošanas tālummaiņa
  • Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā pārvietojiet tālummaiņas vadību virzienā uz ( ), lai pārslēgtos uz sīktēlu atskaņošanas režīmu un ekrānā parādītu vairākus attēlus.
   Sīktēlu atskaņošana/kalendāra displejs

Citas atskaņošanas metodes