Attēlu dzēšana

 1. Atskaņošanas režīmā nospiediet (dzēst) pogu, lai izdzēstu pašlaik ekrānā redzamo attēlu.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai izvēlētos vajadzīgo dzēšanas metodi, un nospiediet pogu.
  • Ja atlasījāt [ Pašreizējais attēls ] vai [ Visi attēli ], pārejiet uz 6. darbību.
  • Lai izietu, neizdzēšot, nospiediet pogu.
 3. Izmantojiet kursortaustiņu vai pagrieziet to, lai atlasītu attēlu, kuru vēlaties dzēst.
  • Pārvietojiet tālummaiņas vadību virzienā uz ( ), lai pārslēgtos uz pilnrāmja kadra atskaņošanu, vai ( ), lai pārslēgtos uz sīktēlu atskaņošanu.
 4. Izmantot parādīt vai slēpt .
  • Rādīt zem attēliem, kurus vēlaties dzēst. Atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai atlasītu papildu attēlus.
 5. Nospiediet pogu, lai lietotu attēla atlasi.
 6. Kad tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, atlasiet [ ] un nospiediet pogu.
  • Izdzēstos attēlus nevar atgūt.
  • Apstiprinājuma dialoglodziņā redzamais ziņojums atšķiras atkarībā no atlasītās dzēšanas metodes.

Piezīmes par RAW un JPEG formātā vienlaikus saglabātu attēlu dzēšanu

Izmantojot šo kameru, lai dzēstu attēlus, kas uzņemti, izmantojot [ RAW + Fine ] vai [ RAW + Normal ] iestatījumu [ Attēla kvalitāte ], tiek izdzēsti gan vienlaikus saglabātie RAW , gan JPEG attēli. Nevar izdzēst tikai vienu formātu.

Nepārtraukti uzņemto attēlu dzēšana (secība)

 • Nepārtraukti uzņemtie attēli tiek saglabāti kā secība, un tikai pirmais sērijas attēls (galvenais attēls) tiek parādīts atskaņošanas režīmā (noklusējuma iestatījums).
 • Ja nospiežat pogu, kamēr attēlu secībai tiek parādīts galvenais attēls, visi secībā esošie attēli tiek dzēsti.
 • Lai pēc kārtas izdzēstu atsevišķus attēlus, nospiediet pogu, lai tos parādītu pa vienam, un nospiediet pogu.

Fotografēšanas režīmā uzņemtā attēla dzēšana

Izmantojot fotografēšanas režīmu, nospiediet pogu, lai izdzēstu pēdējo saglabāto attēlu.