Filmu ierakstīšana

Parādiet fotografēšanas ekrānu un nospiediet ( video ierakstīšana) pogu, lai sāktu filmas ierakstīšanu. Nospiediet ( ) vēlreiz, lai beigtu ierakstīšanu.