Pārslēgšanās starp monitoru un skatu meklētāju

Skatu meklētāju ( 1 ) ieteicams izmantot gadījumos, kad spilgti apstākļi apgrūtina monitora saskatīšanu, piemēram, atrodoties ārpus telpām saules gaismā.

Skatu meklētāja dioptriju regulēšana

Ja skatu meklētājā ir grūti saskatīt displeju, noregulējiet, pagriežot dioptriju regulēšanas vadību ( 1 ), vienlaikus skatoties caur skatu meklētāju.