Fotografēšanas režīma izvēle (režīma ciparripa)

Varat griezt režīma ciparripu, lai saskaņotu vēlamo uzņemšanas režīmu ar indikatora atzīmi uz kameras korpusa.

Fotografēšanas režīmsApraksts
(Automātiskais) režīmsIzvēlieties šo režīmu, lai veiktu vispārīgu fotografēšanu dažādos fotografēšanas apstākļos.
, , , un režīmiIzvēlieties šos režīmus, lai labāk kontrolētu aizvara ātrumu un f skaitli.
(Lietotāja iestatījumi) režīmsBieži izmantotie iestatījumi , , , un režīmus var saglabāt. Lai fotografētu ar saglabātajiem iestatījumiem, pagrieziet režīma ciparripu uz .
(Radošais) režīmsIzmantojiet efektus attēliem uzņemšanas laikā.
(Filmas manuālais) režīmsVarat ierakstīt filmas ar automātisko vai manuālo ekspozīcijas režīmu ar diafragmas prioritāti.
Nevar uzņemt nekustīgus attēlus.
, , un režīmiAtlasiet jebkuru no sižeta režīmiem, pamatojoties uz uzņemšanas apstākļiem, un varat uzņemt attēlus ar šiem apstākļiem atbilstošiem iestatījumiem.
  • (putnu vērošana): izmantojiet šo režīmu, tverot putnu attēlus telefoto pozīcijā.
  • (mēness): izmantojiet šo režīmu, uzņemot mēness attēlus telefoto pozīcijā.
  • (sižets): nospiediet pogu un izvēlieties sižeta režīmu.