Automātiskais režīms (standarta fotografēšana)


Izvēlieties šo režīmu, lai veiktu vispārīgu fotografēšanu dažādos fotografēšanas apstākļos.

Pieejamās funkcijas (automātiskais) režīms