Sports

Kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, kamera uzņem attēlus nepārtraukti.

  1. Pagrieziet režīma ciparripu uz
  2. pogu
  3. Sports
  4. pogu

Piezīmes par [ Sports ]

  • Kadru ātrums nepārtrauktai uzņemšanai var kļūt lēns atkarībā no pašreizējā attēla kvalitātes iestatījuma, attēla izmēra iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai fotografēšanas apstākļiem.
    Atmiņas kartes, kuras var izmantot
  • Fokuss, ekspozīcija un nokrāsa otrajam un nākamajiem attēliem tiek fiksēti vērtībās, kas noteiktas ar pirmo attēlu.