Radošais režīms (efektu lietošana fotografēšanas laikā)

Izmantojiet efektus attēliem uzņemšanas laikā.

 1. Pagrieziet režīma ciparripu uz .
 2. Nospiediet pogu.
  • Tiek parādīts efektu izvēles ekrāns.
 3. Izmantojiet kursortaustiņu lai izvēlētos efektu ( 1 ).
  • Efektu grupu ( 2 ) var mainīt, griežot komandu ciparripu.
  • Lai izietu, nesaglabājot atlasi, nospiediet .
 4. Lai pielāgotu efektu, nospiediet .
  • Ja nevēlaties pielāgot efektu, nospiediet pogu, lai pārietu uz 7. darbību.
 5. Izmantot , lai iezīmētu vajadzīgo opciju, un pēc tam nospiediet .
  • Izvēlieties [ Amount ], [ Exposurekompensation ], [ Contrast ], [ Hone ], [ Saturation ], [ Filtrs ] vai [ Peripheral illumination ]. Iespējas, kuras var atlasīt, atšķiras atkarībā no grupas.
 6. Izmantot , lai pielāgotu efekta līmeni, un nospiediet pogu.
 7. Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu vai ( video ierakstīšanas) pogu, lai uzņemtu.

Efektu grupas un efekta izvēle

Varat arī izvēlēties efektu grupu un efektu, nospiežot pogu, kad tiek parādīts 2. darbības ekrāns.

Funkcijas, kas pieejamas radošajā režīmā