Zibspuldzes režīma, automātiskā taimera, fokusa režīma un ekspozīcijas kompensācijas iestatīšana

Kad tiek parādīts fotografēšanas ekrāns, varat nospiest kursortaustiņu ( ) ( ) ( ) ( ), lai iestatītu tālāk aprakstītās funkcijas.

1Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši fotografēšanas apstākļiem.
Zibspuldzes režīms
2Ekspozīcijas kompensācija
Varat pielāgot kopējo attēla spilgtumu.
Ekspozīcijas kompensācija
3Fokusa režīms
Kad fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts uz (autofokuss), varat norādīt fokusa režīmu atbilstoši attālumam līdz objektam.
Autofokusa izmantošana
4Taimeris/smaida taimeris
Kamera atbrīvo aizvaru, kad ir pagājis norādītais laiks pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas. Ja [ Smaida taimeris ] ir iestatīts, kamera automātiski atbrīvo aizvaru ikreiz, kad tiek noteikta smaidoša seja.
Taimeris
Smaida taimeris

Funkcijas, kuras var iestatīt, atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.