Nekustīgu attēlu uzņemšana filmu ierakstīšanas laikā

Ja filmas ierakstīšanas laikā aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam, viens kadrs tiek saglabāts kā nekustīgs attēls ( JPEG attēls) (izņemot manuālo režīmu Filma). Filmas ierakstīšana turpinās, kamēr tiek saglabāts fotoattēls.

Piezīmes par nekustīgu attēlu uzņemšanu filmas ierakstīšanas laikā

 • Filmas ierakstīšanas laikā fotoattēlus nevar saglabāt šādos gadījumos:
  • Manuālajā režīmā Filma
  • Kad filmas ierakstīšana ir apturēta
  • Ja atlikušais filmas ierakstīšanas laiks ir mazāks par piecām sekundēm
  • Ja [ Movie options ] ir iestatīta HS filmas opcija
 • Kad fotografēšanas izvēlne [ Attēla kvalitāte ] ir iestatīts uz [ RAW ] vai [ RAW + Fine ], fotoattēls tiek uzņemts kā [ Fine ]. Ja [ Image quality ] ir iestatīts uz [ RAW + Normal ], tas tiek uzņemts kā [ Normal ].
 • Ja [ Movie options ] ir iestatīts uz [ 2160/30p ] vai [ 2160/25p ], vienas filmas ierakstīšanas laikā var saglabāt līdz 20 nekustīgiem attēliem. Fotoattēli tiek uzņemti kā [ Fine ].
 • Pēc uzņemšanas attēlu saglabāšana var aizņemt kādu laiku.
 • Filmas kadri, kas tika ierakstīti, uzņemot nekustīgu attēlu, var netikt atskaņoti vienmērīgi.
 • Ierakstītajā filmā var būt dzirdamas aizvara atbrīvošanas pogas darbības skaņas, saglabājot nekustīgu attēlu.
 • Ja kamera kustas, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, attēls var būt izplūdis.