Filmu montāža

Rediģējot filmas, izmantojiet pietiekami uzlādētu akumulatoru, lai novērstu kameras izslēgšanos rediģēšanas laikā.

Izvelk tikai vajadzīgo filmas daļu
Kadra saglabāšana no filmas kā nekustīgs attēls

Izvelk tikai vajadzīgo filmas daļu

Vēlamo ierakstītās filmas daļu var saglabāt kā atsevišķu failu.

 1. Atskaņojiet vajadzīgo filmu un apturiet tās daļas sākuma punktā, kuru vēlaties iegūt.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu lai izvēlētos vadību un pēc tam nospiediet pogu.
 3. Izmantot lai izvēlētos (izvēlieties sākuma punktu).
  • Izmantot vai pagrieziet komandu ciparripu, lai pārvietotu sākuma punktu.
  • Lai atceltu rediģēšanu, atlasiet (atpakaļ) un nospiediet pogu.
 4. Izmantot lai izvēlētos (izvēlieties beigu punktu).
  • Izmantot vai pagrieziet komandu ciparripu, lai pārvietotu beigu punktu.
  • Lai priekšskatītu norādīto daļu, izmantojiet lai izvēlētos un pēc tam nospiediet pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai apturētu priekšskatīšanu.
 5. Izmantot lai izvēlētos (saglabāt) un nospiediet pogu.
  • Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saglabātu filmu.

Piezīmes par filmu izvilkšanu

 • Filmu, kas izveidota, rediģējot, nevar rediģēt vēlreiz.
 • Faktiskā filmas apgrieztā daļa var nedaudz atšķirties no daļas, kas atlasīta, izmantojot sākuma un beigu punktu.
 • Filmas nevar apgriezt tā, lai tās būtu mazākas par divām sekundēm.

Kadra saglabāšana no filmas kā nekustīgs attēls

Ierakstītās filmas vēlamo kadru var izvilkt un saglabāt kā nekustīgu attēlu.

 1. Apturiet filmu un parādiet izvelkamo kadru.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu lai izvēlētos vadību un pēc tam nospiediet pogu.
 3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, atlasiet [ ] un nospiediet pogu.
  • Fotoattēls tiek saglabāts kā attēla kvalitāte [ Normal ]. Attēla izmēru nosaka sākotnējais filmas attēla izmērs.
   Filmas iespējas

Ierobežojumi nekustīgu attēlu iegūšanai

Nekustīgus attēlus nevar iegūt no filmas, kas ierakstīta, izmantojot HS filmas opciju.