Slots tukša atbrīvošanas slēdzene

Iestatiet, vai aizvaru var atbrīvot, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Slots tukša atbrīvošanas slēdzene
  5. pogu
OpcijaApraksts
Atbrīvojums ir bloķēts
(noklusējuma iestatījums)
Ja vien kamerā nav ievietota atmiņas karte, aizvaru nevar atbrīvot.
Iespējot atbrīvošanuPat tad, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte, aizvaru var atbrīvot. Tomēr [ Demo mode ] tiek parādīts attēlā, kas uzņemts, ja nav ievietota atmiņas karte, un attēlu nevar saglabāt atmiņas kartē, lai gan attēls tiek parādīts ekrānā. Tāpat attēlu nevar pārsūtīt uz viedierīci.