AF palīgs

Ļauj iespējot vai atspējot AF palīggaismotāju.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. AF palīgs
  5. pogu
OpcijaApraksts
Auto
(noklusējuma iestatījums)
AF palīggaismotājs automātiski iedegas, kad nospiežat aizvara atbrīvošanas pogu vājā apgaismojumā. Apgaismotāja darbības rādiuss ir aptuveni 5,0 m (16 pēdas) maksimālā platleņķa pozīcijā un aptuveni 5,0 m (16 pēdas) maksimālajā telefoto pozīcijā.
  • Ņemiet vērā, ka dažiem sižeta režīmiem vai fokusa apgabaliem AF palīggaismotājs var neiedegties.
IzslēgtsAF palīggaismotājs neiedegas.