Formatēt karti

Izmantojiet šo opciju, lai formatētu atmiņas karti.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Formatēt karti
  5. pogu

Formatējot atmiņas kartes, visi dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Dzēstos datus nevar atgūt. Pirms formatēšanas noteikti saglabājiet svarīgos attēlus datorā.