Attēla komentārs

Ļauj attēliem, kas tiks uzņemti, pievienot komentāru, kas iepriekš bija reģistrēts.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Attēla komentārs
  5. pogu
OpcijaApraksts
Pievienojiet komentāruAttēliem ir pievienots komentārs, kas reģistrēts ar [ Input comment ].
  • Izvēlieties [ Pievienot komentāru ], nospiediet un iestatiet izvēles rūtiņu uz ieslēgtu ( ). Kad tiek nospiesta poga, komentārs tiks pievienots pēc tam uzņemtajiem attēliem.
Ievadiet komentāruVarat reģistrēt komentāru, kura garums nepārsniedz 36 burtciparu rakstzīmes.

Piezīmes par [ Attēla komentāru ]

Filmām nevar pievienot attēlu komentārus.