Pārslēgt AV/TV atlasi

Mainiet, kuras vadīklas jāizmanto ekspozīcijas iestatīšanai šādos fotografēšanas režīmos.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Pārslēgt AV/TV atlasi
  5. pogu
OpcijaApraksts
Nepārslēdziet atlasi
(noklusējuma iestatījums)
Izmantojiet komandu ciparripu, lai iestatītu elastīgo programmu vai aizvara ātrumu (Tv), un kursortaustiņu, lai iestatītu f skaitli (Av).
Pārslēgt atlasiIzmantojiet kursortaustiņu, lai iestatītu elastīgo programmu vai aizvara ātrumu (Tv), un komandu ciparripu, lai iestatītu f skaitli (Av).