Uzlādē ar datoru

Ļauj iestatīt, vai kameras akumulators tiek uzlādēts, kad kamera ir pievienota datoram.

 1. pogu
 2. (uzstādīt)
 3. pogu
 4. Uzlādē ar datoru
 5. pogu
OpcijaApraksts
Auto
(noklusējuma iestatījums)
Kad kamera ir pievienota datoram, kas darbojas ( attēlu kopēšana datorā, izmantojot NX Studio ), kamerā ievietotais akumulators tiek automātiski uzlādēts, izmantojot datora nodrošināto strāvu.
 • Akumulatora uzlādes laikā mirgo ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators). Kad uzlāde ir pabeigta, ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) mainās no mirgojoša uz ieslēgtu.
IzslēgtsKamerā ievietotais akumulators netiek uzlādēts, kad kamera ir pievienota datoram.

Piezīmes par uzlādi ar datoru

 • Kad kamera ir pievienota datoram, tā ieslēdzas un sākas uzlāde. Ja kamera ir izslēgta, uzlāde tiek pārtraukta.
 • Lai uzlādētu pilnībā izlādētu akumulatoru, ir nepieciešamas aptuveni 7 stundas un 30 minūtes. Uzlādes laiks palielinās, kad attēli tiek pārsūtīti akumulatora uzlādes laikā.
 • Kamera automātiski izslēdzas, ja nav saziņas ar datoru 30 minūtes pēc akumulatora uzlādes pabeigšanas.

Kad ieslēgšanas indikators (uzlādes indikators) ātri mirgo

Uzlāde nevar tikt veikta, iespējams, kāda no tālāk aprakstītajiem iemesliem.

 • Apkārtējā temperatūra nav piemērota uzlādei. Uzlādējiet akumulatoru telpās, kur apkārtējā temperatūra ir no 5°C līdz 35°C (41°F līdz 95°F) .
 • USB kabelis nav pievienots pareizi vai ir bojāts akumulators. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots pareizi, vai, ja nepieciešams, nomainiet akumulatoru.
 • Dators ir miega režīmā un nedod strāvu. Pamodiniet datoru.
 • Akumulatoru nevar uzlādēt, jo dators nevar nodrošināt kameru ar strāvu datora iestatījumu vai tā specifikāciju dēļ.