Atiestatīt visu

Ļauj atiestatīt kameras iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Atiestatīt visu
  5. pogu

Ja ir atlasīts [ Atiestatīt ], kameras iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma vērtībām.

Failu numerācijas atiestatīšana

Lai atiestatītu failu numerāciju uz “0001”, izdzēsiet visus atmiņas kartē saglabātos attēlus, pirms atlasāt [ Reset all ]. [ Atiestatīt failu numerāciju ] var izmantot arī, lai atiestatītu uz “0001”.