Ekspozīcijas dublēšana

Nepārtrauktas uzņemšanas laikā ekspozīciju (spilgtumu) var mainīt automātiski. Tas ir efektīvs fotografēšanai, kad ir grūti pielāgot attēla spilgtumu.

  1. Pagrieziet režīma ciparripu uz , , vai
  2. pogu
  3. Ekspozīcijas dublēšana
  4. pogu
OpcijaApraksts
Izslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Ekspozīcijas dublēšana netiek veikta.
±0,3Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, tiek uzņemti 3 uzņēmumi pēc kārtas, un kamera maina ekspozīciju par 0, –0,3 un +0,3.
±0,7Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, tiek uzņemti 3 uzņēmumi pēc kārtas, un kamera maina ekspozīciju par 0, -0,7 un +0,7.
±1,0Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, tiek uzņemti 3 uzņēmumi pēc kārtas un kamera maina ekspozīciju par 0, -1,0 un +1,0.

Piezīmes par [ ekspozīcijas dublēšanu ]

  • [ Ekspozīcijas dublēšana ] nav pieejama (manuālais) režīms.
  • Ja vienlaikus ir iestatīta ekspozīcijas kompensācija un [ ±0,3 ], [ ±0,7 ] vai [ ±1,0 ] sadaļā [ Exposure bracketing ], tiek piemērotas kombinētās ekspozīcijas kompensācijas vērtības.
  • Šī funkcija var nebūt pieejama lietošanai kopā ar citām funkcijām.
    Funkcijas, kuras nevar izmantot vienlaikus, fotografējot