Trokšņa samazināšanas filtrs

Iestatiet trokšņu samazināšanas funkcijas stiprumu, ko parasti veic, saglabājot attēlus.

  1. Pagrieziet režīma ciparripu uz , , , , vai
  2. pogu
  3. Trokšņa samazināšanas filtrs
  4. pogu
OpcijaApraksts
AugstsVeic trokšņu samazināšanu līmenī, kas ir augstāks par standarta stiprumu.
Normāls
(noklusējuma iestatījums)
Veic trokšņu samazināšanu ar standarta stiprumu.
ZemsVeic trokšņu samazināšanu līmenī, kas ir zemāks par standarta stiprumu.