Elektroniskā VR

Izvēlieties vibrācijas samazināšanas iestatījumu, kas tiek izmantots, ierakstot filmas.

  1. Fotografēšanas režīms
  2. pogu
  3. (filmas izvēlne)
  4. pogu
  5. Elektroniskā VR *
  6. pogu
  1. Varat arī izvēlēties, nospiežot pogu iekšā (Filmas manuālais) režīms.
OpcijaApraksts
Ieslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Veic elektronisko VR.
  • Skata leņķis (ti, kadrā redzamais laukums) kļūst šaurāks.
  • Kad iestatīšanas izvēlne [ Vibrāciju samazināšana ] ir iestatīts uz [ Normal ], [ Active ], [ Normal (kadrēt vispirms) ] vai [ Active (kadrēt vispirms) ], optiskā vibrāciju samazināšana tiek veikta vienlaikus.
IzslēgtsNeveic elektronisko VR.

Piezīmes par [ Electronic VR ]

Ja sadaļā [ Movie options ] ir atlasīta [ 2160/30p ], [ 2160/25p ] vai HS filmas opcija, iestatījums tiek fiksēts uz [ Izslēgts ].