Vēja trokšņa samazināšana

Samazina skaņu, kas rodas, kad vējš virzās pāri mikrofonam filmas ierakstīšanas laikā.

  1. Fotografēšanas režīms
  2. pogu
  3. (filmas izvēlne)
  4. pogu
  5. Vēja trokšņa samazināšana *
  6. pogu
  1. Varat arī izvēlēties, nospiežot pogu iekšā (Filmas manuālais) režīms.
OpcijaApraksts
IeslēgtsVēja trokšņu samazināšana ir iespējota.
Izslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Vēja trokšņu samazināšana ir atspējota.

Piezīmes par [ Vēja trokšņa samazināšanu ]

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts ], citas skaņas atskaņošanas laikā var kļūt grūti sadzirdamas.
  • Ja sadaļā [ Filmas opcijas ] ir atlasīta HS filmas opcija, iestatījums tiek fiksēts uz [ Off ].