Tālummaiņas mikrofons

Atbilstoši skata leņķim kamera ieraksta skaņas plašā zonā platleņķa tālummaiņas pozīcijā un ieraksta skaņas ierobežotā apgabalā telefoto tālummaiņas pozīcijā.

  1. Fotografēšanas režīms
  2. pogu
  3. (filmas izvēlne)
  4. pogu
  5. Tālummaiņas mikrofons *
  6. pogu
  1. Varat arī izvēlēties, nospiežot pogu iekšā (Filmas manuālais) režīms.
OpcijaApraksts
Ieslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Tālummaiņas mikrofons ir iespējots.
IzslēgtsTālummaiņas mikrofons ir atspējots.

Piezīmes par [ Tālummaiņas mikrofons ]

Iestatījums ir fiksēts uz [ Off ] šādās situācijās:

  • Ja sadaļā [ Movie options ] ir atlasīta HS filmas opcija
  • Kad ir pievienots ārējais mikrofons