Aizsargāt

Kamera aizsargā atlasītos attēlus no nejaušas izdzēšanas.

 1. Atskaņošanas režīms
 2. pogu
 3. Aizsargāt
 4. pogu
 1. Izmantojiet kursortaustiņu vai pagrieziet to, lai izvēlētos vajadzīgo attēlu.
  • Pārvietojiet tālummaiņas vadību virzienā uz ( ), lai pārslēgtos uz pilnrāmja kadra atskaņošanu, vai ( ), lai pārslēgtos uz sīktēlu atskaņošanu.
 2. Izmantot , lai izvēlētos IESLĒGTS vai IZSL .
  • Kad ir atlasīts IESL ., tiek parādīts zem atlasītā attēla. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai papildu attēliem iestatītu [ Protect ].
 3. Nospiediet pogu, lai lietotu iestatījumu.

Piezīmes par [ Aizsargāt ]

Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi dati, tostarp aizsargātie faili.