Pagriezt attēlu

Norādiet orientāciju, kādā saglabātie attēli tiek rādīti atskaņošanas laikā. Nekustīgos attēlus var pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā vai par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Attēlus, kas tika saglabāti “augstajā” orientācijā, var pagriezt līdz 180 grādiem jebkurā virzienā.

 1. Atskaņošanas režīms
 2. pogu
 3. Pagriezt attēlu
 4. pogu
 1. Izmantojiet kursortaustiņu vai pagrieziet to, lai atlasītu attēlu, kuru vēlaties pagriezt, un nospiediet pogu.
  • Pārvietojiet tālummaiņas vadību virzienā uz ( ), lai pārslēgtos uz pilnrāmja kadra atskaņošanu, vai ( ), lai pārslēgtos uz sīktēlu atskaņošanu.
 2. Izmantot vai pagrieziet kursortaustiņu, lai pagrieztu par 90 grādiem pulksteņrādītāja virzienā ( 1 ), un izmantojiet vai pagrieziet kursortaustiņu, lai pagrieztu par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam ( 2 ).
 3. Nospiediet pogu, lai lietotu orientāciju.
  • Orientācijas informācija tiek saglabāta kopā ar attēlu.