EVF automātiskā pārslēgšana

Automātiski pārslēdziet EVF (elektronisko skatu meklētāju).

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. EVF automātiskā pārslēgšana
  5. pogu
OpcijaApraksts
Ieslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Kad novietojat seju tuvu skatu meklētājam, acu sensors reaģē uz to un displejs tiek automātiski pārslēgts no monitora uz skatu meklētāju.
IzslēgtsPat tad, kad novietojat savu seju tuvu skatu meklētājam, displejs netiek pārslēgts uz skatu meklētāju.