AE/AF bloķēšanas poga

Iestatiet funkciju, kas jāveic, kad (AE-L/AF-L) poga ir nospiesta uzņemšanas laikā.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. AE/AF bloķēšanas poga
  5. pogu
OpcijaApraksts
AE/AF bloķēšana
(noklusējuma iestatījums)
Turiet nospiestu pogu, lai bloķētu gan fokusu, gan ekspozīciju. Ierakstot filmas, fokuss un ekspozīcija paliek fiksēti arī pēc pogas nospiešanas pogu. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet pogu.
Tikai AE bloķēšanaTuriet nospiestu pogu, lai bloķētu ekspozīciju. Ierakstot filmas, ekspozīcija paliek fiksēta arī pēc pogas nospiešanas pogu. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet pogu.
AE bloķēšana (turēšana)Nospiediet pogu, lai bloķētu ekspozīciju. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet pogu.
Tikai AF bloķēšanaTuriet nospiestu pogu, lai bloķētu fokusu. Ierakstot filmas, fokuss paliek fiksēts pēc pogas nospiešanas pogu. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet pogu.