Automātiska izslēgšana

Iestatiet laiku, kas paiet, pirms kamera pāriet gaidstāves režīmā.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Automātiska izslēgšana
  5. pogu

Automātiskās izslēgšanas funkcijas iestatīšana

Laiks, kas paiet, pirms kamera pāriet gaidstāves režīmā, tiek fiksēts šādos gadījumos:

  • Kad tiek parādīta izvēlne: 3 minūtes (ja automātiskā izslēgšanās ir iestatīta uz [ 30 s ] vai [ 1 min ])
  • Kad ir pievienots maiņstrāvas adapteris: 30 minūtes