Atiestatīt failu numerāciju

Atiestatīt failu numerāciju.

 1. pogu
 2. (uzstādīt)
 3. pogu
 4. Atiestatīt failu numerāciju
 5. pogu

Piezīmes par [ Atiestatīt failu numerāciju ]

[ Atiestatīt failu numerāciju ] nevar lietot, ja mapes numurs sasniedz 999 un mapē ir attēli. Mainiet atmiņas karti vai izmantojiet [ Format card ], lai formatētu atmiņas karti.

Mapes failu glabāšanai

Ar šo kameru uzņemtie vai ierakstītie fotoattēli un filmas tiek saglabātas atmiņas kartes mapēs.

 • Secīgi cipari tiek pievienoti mapju nosaukumiem augošā secībā, sākot ar “100” un beidzot ar “999” (mapju nosaukumi kamerā netiek rādīti).
 • Jauna mape tiek izveidota šādos gadījumos:
  • Kad failu skaits mapē sasniedz 999
  • Ja fails mapē ir numurēts “ 9999
  • Kad tiek veikta [ Atiestatīt failu numerāciju ]
 • Katru reizi, kad tiek uzņemta attēlu sērija, izmantojot fotografēšanu ar intervāla taimeri, tiek izveidota jauna mape, un attēli tiek saglabāti šajā mapē ar failu numuriem, kas sākas ar “0001”.