Maksimālais

Izmantojot manuālo fokusu, fokusēšana tiek atvieglota, ekrānā parādītajā attēlā baltā krāsā izceļot fokusētos apgabalus.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Maksimālais
  5. pogu
OpcijaApraksts
Ieslēgts
(noklusējuma iestatījums)
Pīķa noteikšana ir iespējota.
IzslēgtsPeaking ir atspējots.

Piezīmes par maksimumu

Pēc kameras ieslēgšanas vai pēc pārslēgšanās no atskaņošanas režīma uz uzņemšanas režīmu maksimuma displejs tiek atspējots.
Pagrieziet sānu ripu vai nospiediet kursortaustiņu .
Manuālā fokusa izmantošana
Maksimālais