Ādas mīkstināšana

Mīkstina ādas toņus.

 1. Atskaņošanas režīms
 2. izvēlieties attēlu
 3. pogu
 4. Ādas mīkstināšana
 5. pogu
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai izvēlētos vēlamo efekta līmeni, un nospiediet pogu.
  • Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet .
 2. Priekšskatiet rezultātu un nospiediet pogu.
  • Rediģētā seja ir tuvināta.
  • Kad ir rediģētas vairākas sejas, nospiediet lai pārslēgtu parādīto seju.
  • Lai mainītu efekta līmeni, nospiediet pogu un atgriezieties pie 1. darbības.

Piezīmes par [ Ādas mīkstināšanu ]

 • Ādas toņus var uzlabot līdz pat 12 sejām, sākot ar to, kas ir vistuvāk kadra centram, un virzoties uz āru.
 • Atkarībā no virziena, kurā sejas skatās, vai seju spilgtuma, kamera var nespēt precīzi noteikt sejas vai arī ādas mīkstināšanas funkcija var nedarboties, kā paredzēts.
 • Ja sejas netiek noteiktas, tiek parādīts brīdinājums un ekrāns atgriežas atskaņošanas izvēlnē.