Fotografēšanas izvēlne (izplatīta visos fotografēšanas režīmos)