Fotografēšanas izvēlne ( , , , , vai režīms)

Skatīt " (lietotāja iestatījumi) režīms ”, lai iegūtu informāciju par [ Saglabāt lietotāja iestatījumus ] un [ Atiestatīt lietotāja iestatījumus ].