Taimeris: pēc atbrīvošanas

Izvēlieties, vai atcelt taimera iestatījumu pēc uzņemšanas ar taimeri.

  1. pogu
  2. (uzstādīt)
  3. pogu
  4. Taimeris: pēc atbrīvošanas
  5. pogu
OpcijaApraksts
Izejiet no automātiskā taimera režīma
(noklusējuma iestatījums)
Taimeris tiek atcelts pēc uzņemšanas.
  • Pēc uzņemšanas ar taimeri Mēness režīmā automātiskā taimera iestatījums ir [ 3 s] (3 sekundes). Lai beigtu taimeri, manuāli iestatiet automātiskā taimera iestatījumu uz .
  • [ Mājdzīvnieka portreta automātiskā izlaišana ] un [ Smaida taimeris ] netiek atcelti.
Palieciet taimera režīmāFotografēšana ar taimeri turpinās pēc uzņemšanas.
  • Kad kamera ir izslēgta, taimeris tiek atcelts.