Ilgas ekspozīcijas NR

Samaziniet "troksni" (spilgti plankumi vai migla) fotoattēlos, kas uzņemti ar lēnu aizvara ātrumu.

  1. Pagrieziet režīma ciparripu uz , , , , vai
  2. pogu
  3. Ilgas ekspozīcijas NR
  4. pogu
OpcijaApraksts
Auto
(noklusējuma iestatījums)
Samaziniet troksni, ja aizvara ātrums ir 1/4 sekundes vai mazāks.
Izslēgts
Nesamaziniet troksni.