EH-5d maiņstrāvas adapteris un EP-5C strāvas savienotājs

Kad strāvas savienotājs ir ievietots kamerā un ir pievienots maiņstrāvas adapteris, kameru var darbināt no elektrības kontaktligzdas. Maiņstrāvas adapteris un strāvas savienotājs ir pieejami atsevišķi.

EH-5d maiņstrāvas adaptera un EP-5C strāvas savienotāja pievienošana

  1. Atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku un izņemiet akumulatoru.
  2. Atveriet strāvas savienotāja vāku ( 1 ) un ievietojiet strāvas savienotāju tā, lai pozitīvais un negatīvais spailes būtu pareizi orientētas ( 3 ).
    • Pilnībā ievietojiet strāvas savienotāja kabeli akumulatora nodalījuma slotā ( 4 ) un aizveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku. Ja daļa kabeļa izvirzās no spraugām, vāks vai kabelis var tikt bojāts, kad vāks ir aizvērts.
  3. Ievietojiet maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas spraudni strāvas savienotāja līdzstrāvas spraudņa savienotājā.