Piezīmes par bezvadu sakaru funkcijām

Piesardzības pasākumus attiecībā uz bezvadu sakariem jūsu iegādes valstī, lūdzu, skatiet kameras komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.