Rūpes par produktu

Lietojot vai uzglabājot ierīci, papildus brīdinājumiem sadaļā “ Jūsu drošībai ” ievērojiet tālāk aprakstītos piesardzības pasākumus.

Kamera
Akumulators
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
Atmiņas kartes

Kamera

Nedariet kameru spēcīgu triecienu

Izstrādājums var darboties nepareizi, ja tas tiek pakļauts spēcīgam triecienam vai vibrācijai. Turklāt nepieskarieties objektīvam un nepielietojiet tai spēku.

Uzglabāt sausu

Ierīce tiks bojāta, ja tā tiks iegremdēta ūdenī vai pakļauta augstam mitrumam.

Neizjaukt

Nekādā gadījumā neizjauciet kameru, jo tā sastāv no daudzām precīzām shēmām.

Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām

Pēkšņas temperatūras izmaiņas, piemēram, ieejot apsildāmā ēkā vai izejot no tās aukstā dienā, var izraisīt kondensāta veidošanos ierīces iekšpusē. Lai novērstu kondensāta veidošanos, ievietojiet ierīci pārnēsāšanas somā vai plastmasas maisiņā, pirms pakļaujat to pēkšņām temperatūras izmaiņām.

Sargāt no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem

Neizmantojiet un neuzglabājiet šo ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai magnētiskos laukus. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras darbības traucējumus.

Nevērsiet objektīvu pret sauli

Fotografējot vai atstājot kameru bez uzraudzības bez objektīva vāciņa, nevērsiet objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Caur objektīvu tiek koncentrēti spēcīgi gaismas avoti, piemēram, saules gaisma, kas var izraisīt objektīva iekšējo daļu deformāciju vai attēla sensora krāsas maiņu vai piedegšanu. Kamera var tikt bojāta pat tad, ja objektīvs dažas sekundes ir vērsts pret sauli, it īpaši, ja objektīvs atrodas telefoto pozīcijā.
Kamera var nespēt veikt ekspozīcijas kontroli, ja objektīva iekšējās daļas ir deformētas.
Attēlos var parādīties nevienmērība, ja attēla sensors maina krāsu vai iedegas.
Ja nelietojat kameru, ieteicams piestiprināt objektīva vāciņu.

Lāzeri un citi spilgtas gaismas avoti

Nevērsiet lāzerus vai citus īpaši spilgtus gaismas avotus pret objektīvu, jo tas var sabojāt kameras attēla sensoru.

Pirms strāvas avota vai atmiņas kartes izņemšanas vai atvienošanas izslēdziet izstrādājumu

Neizņemiet akumulatoru, kamēr izstrādājums ir ieslēgts vai kamēr notiek attēlu saglabāšana vai dzēšana. Strāvas piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var izraisīt datu zudumu vai atmiņas kartes vai iekšējās shēmas bojājumus.

Piezīmes par monitoru

Akumulators

Piesardzības pasākumi lietošanai

Akumulatora uzlāde

Pirms kameras lietošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un, ja nepieciešams, nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Rezerves akumulatoru nēsāšana

Kad vien iespējams, fotografējot svarīgos gadījumos, nēsājiet līdzi pilnībā uzlādētas rezerves baterijas.

Akumulatora izmantošana aukstā stāvoklī

Aukstajās dienās akumulatoru kapacitātei ir tendence samazināties. Ja izlādējies akumulators tiek izmantots zemā temperatūrā, kamera var neieslēdzas. Glabājiet rezerves baterijas siltā vietā un pēc vajadzības nomainiet. Pēc sasilšanas auksts akumulators var atgūt daļu no uzlādes.

Akumulatora spailes

Netīrumi uz akumulatora spailēm var traucēt kamerai darboties. Ja akumulatora spailes kļūst netīras, pirms lietošanas noslaukiet tos ar tīru, sausu drānu.

Izlādēta akumulatora uzlāde

Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kamēr kamerā ir ievietots izlādējies akumulators, var samazināt akumulatora darbības laiku. Pirms lietošanas uzlādējiet izlādēto akumulatoru.

Akumulatora uzglabāšana

Akumulatora darbības laiks

Ievērojams laika kritums pilnībā uzlādēta akumulatora uzlādes saglabāšanai, ja to lieto istabas temperatūrā, norāda, ka akumulators ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru.

Izlietoto bateriju pārstrāde

Pārstrādājiet atkārtoti uzlādējamās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējiet spailes ar lenti.

Uzlādes maiņstrāvas adapteris

Atmiņas kartes

Piesardzības pasākumi lietošanai

Formatēšana