Tīrīšana un uzglabāšana

Tīrīšana
Uzglabāšana

Tīrīšana

Neizmantojiet alkoholu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskas vielas.

Uzglabāšana

Izņemiet akumulatoru, ja kameru neizmantosiet ilgāku laiku.
Lai novērstu pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no uzglabāšanas vietas vismaz reizi mēnesī. Ieslēdziet kameru un dažas reizes atlaidiet aizvaru, pirms atkal noliekat kameru.
Neglabājiet kameru nevienā no šīm vietām:

Lai uzglabātu akumulatoru, ievērojiet piesardzības pasākumus sadaļā “ Akumulatora uzglabāšana ”.