Preču zīmes

Preču zīmes informācija

AVC patentu portfeļa licence

Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC patentu portfeļa licenci patērētāja personiskai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu video atbilstoši AVC standartam (“ AVC video”) un/vai (ii) atkodētu AVC video, kas tika ko iekodējis patērētājs, kas veic personisku un nekomerciālu darbību, un/vai tas ir iegūts no video pakalpojumu sniedzēja, kam ir licence nodrošināt AVC video. Licence netiek piešķirta vai netiks norādīta citam lietojumam. Papildu informāciju var iegūt no MPEG LA, LLC

Skatiet https://www.mpegla.com .

FreeType licence (FreeType2)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Visas tiesības aizsargātas.

MIT licence (HarfBuzz)

Šīs programmatūras daļas ir aizsargātas ar autortiesībām © 2020 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Visas tiesības aizsargātas.