Yan yakınlaştırma denetimi atayın

Yan zoom kontrolü hareket ettirildiğinde bir film kaydederken zoom hızını seçin.

  1. buton
  2. (kurmak)
  3. buton
  4. Yan yakınlaştırma denetimi atayın
  5. buton