EH-5d AC Adaptörü ve EP-5C Güç Konektörü

Güç konektörü kameraya takıldığında ve AC adaptörü bağlandığında, kamera bir elektrik prizinden çalıştırılabilir. AC adaptörü ve güç konektörü ayrı olarak mevcuttur.

EH-5d AC Adaptörünü ve EP-5C Güç Konektörünü Takma

  1. Pil yuvası/bellek kartı yuvası kapağını açın ve pili çıkarın.
  2. Güç konnektörü kapağını ( 1 ) açın ve güç konnektörünü pozitif ve negatif terminalleri doğru yönde olacak şekilde yerleştirin ( 3 ).
    • Güç bağlantı kablosunu pil yuvasındaki ( 4 ) yuvaya tam olarak takın ve pil yuvası/bellek kartı yuvası kapağını kapatın. Kablonun bir kısmı yuvalardan dışarı çıkarsa, kapak kapatıldığında kapak veya kablo hasar görebilir.
  3. AC Adaptörünün DC fişini Güç Konektörünün DC fiş konektörüne takın.