Turvallisuudesta

Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.

Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa.

VAARATällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättämiseen liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.
VAROITUSTällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUSTällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS

 • Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.

 • Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.

 • Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.

 • Älä käsittele pistoketta märin käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 • Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä tai kytketty pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä palovammoja.

 • Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin, bensiinin tai aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

 • Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.

 • Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.

 • Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.

 • Älä käytä akkuja, latureita, verkkolaitteita tai USB-kaapeleita, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät akkuja, latureita, verkkolaitteita ja USB-kaapeleita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
  • Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle tai tulelle.
  • Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai vaihtosuuntaajia.
   Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

 • Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

 • Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai matala. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai paleltumia.
HUOMAUTUS

 • Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen. Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi rajauksen ulkopuolella.

 • Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.

 • Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.

 • Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

 • Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.

 • Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan lisävarusteeseen. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
Akkujen VAARA

 • Älä käsittele akkuja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
  • Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
  • Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
  • Älä pura osiin.
  • Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
  • Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.

 • Lataa vain osoitetulla tavalla. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.

 • Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS

 • Pidä akut lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.

 • Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.

 • Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai vääntymiä. Lopeta EN-EL19-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu ilmoitetussa ajassa. Älä heitä akkuja tai tuotteita, joissa on akkuja, äläkä kohdista niihin voimakkaita iskuja.

 • Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä. Metalliesineiden osuminen liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon.

 • Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä.