Virran merkkivalo

Virran merkkivalo syttyy tai vilkkuu seuraavissa tilanteissa.

TilaMerkitys
Palaa
  • Syttyy välittömästi, kun kameraan kytketään virta.
  • Kamera on kytkettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla.
  • Virran merkkivalo syttyy myös kameran virran ollessa katkaistuna, kun kameraan otetaan yhteys älylaitteella kameran asetusten valikon kautta [Verkkovalikko] [Bluetooth] [Lähetä sammutettuna].
Vilkkuu
  • Kamera on valmiustilassa, koska sitä ei ole käytetty noin kolmeen minuuttiin.
    Automaattinen virrankatkaisu
  • Kamera havaitsee ihmiskasvot, kun käytössä on [Valitse tyyli] -asetuksen [Vedenal. kasvojen rajaus].
  • Kamera kuvaa, kun [Valitse tyyli] -asetuksena on [Kuvaa tietyin aikavälein].
Vilkkuu nopeasti
  • [Akku lopussa.] näkyy näytössä. Lataa tai vaihda akku.
  • Kameran tai akun sisäpuoli on kuumentunut. Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota, kunnes kameran tai akun lämpötila on laskenut, ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.