Akun lataus

 1. Kytke verkkovirtalaturi kameraan, jossa on akku, USB-kaapelilla (sisältyy toimitukseen).
 2. Kytke verkkovirtalaturi pistorasiaan.
  • Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen. Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan.
  • Kun lataus alkaa, latausmerkkivalo vilkkuu hitaasti. Täysin tyhjentyneen akun latausaika on noin 1 tunti ja 40 minuuttia.
  • Kun lataus on päättynyt, latauksen merkkivalo sammuu.
  • Jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti, akkua ei voi ladata. Alla on lueteltu mahdollisia syitä.
   • Ympäristön lämpötila ei sovellu latausta varten.
   • USB-kaapelia tai verkkovirtalaturia ei ole liitetty oikein.
   • Akku on vaurioitunut.
 3. Kun lataus on valmis, irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota sitten USB-kaapeli.

USB-kaapelia koskevia huomautuksia

 • Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
 • Tarkista pistokkeiden muoto ja suunta. Älä kytke tai irrota pistokkeita viistossa asennossa.

Akun latausta koskevia huomautuksia

 • Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kameran ylikuumentumisen tai vahingoittumisen.
 • Kameraa voi käyttää latauksen aikana, mutta latausaika on silloin pidempi. Jos akun varaustila on hyvin alhainen, kameraa ei välttämättä voi käyttää akun lataamisen aikana.