Kuvien ottaminen

[Ota pikakuva] -tilaa käytetään esimerkkinä. [Ota pikakuva] -tilassa kamera tunnistaa kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, ja voit ottaa kuvia olosuhteiden mukaan.

 1. Näytä kuvausnäyttö [Ota pikakuva] -tilassa painamalla joustavaa painiketta 1 ().
  • [Ota pikakuva] -tilassa näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
 2. Tarkista akun varaus ja jäljellä olevien kuvien määrä.
  • Akun varaustila (1)
   : Akun varaustila on hyvä.
   : Akun varaustila on alhainen.
  • Jäljellä olevien kuvien määrä (2)
   näkyy, kun kamerassa ei ole muistikorttia. Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
 3. Pitele kameraa vakaasti.
  • Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa, mikrofonia tai kaiutinta.
 4. Rajaa kuva.
  • Zoomobjektiivin asentoa voi muuttaa monivalitsimella.
   Kuvan lähennys: Paina .
   Kuvan loitonnus: Paina .
 5. Paina laukaisin puoliväliin.
  • Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa painikkeen painamista kohtaan, jossa tuntuu pieni vastus.
  • Kun kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin muuttuu vihreäksi.
  • Kamera tarkentaa rajauksen keskelle eikä tarkennusaluetta näytetä, kun digitaalizoomaus on käytössä.
  • Tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu, jos kamera ei pysty tarkentamaan. Muuta sommittelua ja paina sitten laukaisin uudelleen puoliväliin.
 6. Paina laukaisin pohjaan nostamatta sormeasi välillä.

Kuvien tai elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia

Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu tai [Odota, kunnes kamera lopettaa tallennuksen.] näkyy, kun kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista muistikorttia tai akkua, kun ilmaisin vilkkuu. Jos näin tehdään, tietoja saattaa kadota tai kamera tai muistikortti saattaa vahingoittua.

Automaattinen virrankatkaisu

 • Kun toimintoja ei suoriteta noin kolmeen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan ja sitten virran merkkivalo vilkkuu. Kun kamera on ollut valmiustilassa noin kolmen minuutin ajan, virta katkeaa.
 • Voit käynnistää näytön uudelleen kameran ollessa valmiustilassa suorittamalla jonkin toiminnon, kuten painamalla virtakytkintä tai laukaisinta.

Jalustan käyttö

Kamera kannattaa vakauttaa jalustalle seuraavissa tilanteissa:

 • kun kuvataan heikossa valossa, ja [Salamavalo] on asetettu tilaan [Salama pois]
 • zoomin ollessa telekuvaus-asennossa.