Kuvien toistaminen

 1. Siirry täyskuvatoistotilaan painamalla (kuvaus-/toistotila) -painiketta.
  • Jos -painiketta pidetään painettuna, kun kameran virta on katkaistu, kameran virta kytkeytyy ja laite siirtyy toistotilaan.
 2. Valitse näytettävä kuva painamalla monivalitsinta tai .
  • Selaa kuvia nopeasti pitämällä painettuna.
  • Toista tallennettu elokuva painamalla -painiketta.
  • Palaa kuvaustilaan painamalla -painiketta tai laukaisinta.
  • Lähennä kuvaa painamalla  täyskuvatoistotilassa.
   Toiston zoomaus
  • Siirry täyskuvatoisto-tilassa pienoiskuvien toisto -tilaan painamalla , jolloin näyttöön tulee useita kuvia.
   Pienoiskuvien toisto