Kuvausvalikon toiminnot

Kun painat joustavaa painiketta kuvaustilassa, voit käyttää seuraavia toimintoja.

Joustava painikeKuvaus
Ota pikakuvaAsettaa kuvaustilaksi [Ota pikakuva].
Kamera tunnistaa kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, ja voit ottaa kuvia olosuhteiden mukaan.
Salamatila/itselaukaisin Salamavalo
Voit muuttaa salaman asetuksia kuvausolosuhteiden mukaan.
Itselaukaisin
Kamerassa on itselaukaisin, joka laukaisee sulkimen 10 tai 5 sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta.
Voit myös asettaa [Hymylaukaisin]-toiminnon.
Lisää kuva-asetuksia Valitse tyyli
Kun jokin tyyli (kuvausolosuhteet ja tehosteet) on valittu, kameran asetukset optimoidaan automaattisesti valittujen olosuhteiden mukaan.
Koristele
Voit lisätä kuvien ympärille kehyksen kuvia ottaessasi.
Vaihda värejä
Voit säätää kirkkautta (valotuksen korjausta) tai eloisuutta, tai määrittää yhden kuvissa säilytettävän värin, kun muut muutetaan mustavalkoisiksi.
Asetukset Vaihda ääniä
Voit määrittää sulkimen ja painikkeiden äänet.
Valitse koko
Voit asettaa valokuvien ja elokuvien koon.
Kameran asetukset
Voit muuttaa lukuisia yleisiä asetuksia.
Kameran asetusten valikon käyttö